De specialist in volières en trespa
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Herroepingsrecht

Bij levering van onze producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
  2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
  4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


BELANGRIJK: uitsluiting herroepingsrecht

  1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is van toepassing op alle producten op TalenRuinerwold.nl omdat de pakketten met specifieke onderdelen op maat worden gemaakt voor de consument:
  2. die door TalenRuinerwold.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (hierbij horen dus de producten die wij als pakket aan u verkopen waarin producten zitten die wij op maat voor u klaarmaken, kortom alle artikelen die te koop zijn op onze website!!!)
  3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Bedrijfsgegevens

Bezoekersadres:
Westerweiden 13
7961EA
Ruinerwold

Contactgegevens:
Tel: 0611343960
Email j.talen@online.nl

Openingstijden:
Ma t/m Za van 09:00 tot 17:00 uur
 

Ook specialist in polycarbonaat

U kunt bij ons voor uiteenlopende producten terecht. Zo verkopen wij ook polycarbonaat terrasoverkappingen compleet met bovenbouw en eventueel onderbouw. Ga voor meer informatie en ons productoverzicht naar talenpolycarbonaat.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn  inclusief  BTW